Thomas Auto Moto Rental in Paros and Amorgos Island!

Paroikia, Paros

Katapola, Amorgos

Tel: +30 22840 25135

Email: contact@thomasparosrental.gr

Tel: +22850 71777 Mob: +30 6937 213175

Email: info@thomas-rental.gr

WEEKDAYS: 09:00 – 21:00

SATURDAY: 09:00 – 21:00

SUNDAY: 09:00 – 21:00

EMERGENCY: 24 / 7

WEEKDAYS: 09:00 – 21:00

SATURDAY: 09:00 – 21:00

SUNDAY: 09:00 – 21:00

EMERGENCY: 24 / 7